24. 07. 2010.

Asus Touchpad

Veliki „troprsni“ touchpad omogućava 8 različitih gestovnih pokreta. Način reagovanja bilo da je reč o zumiranju, rotiranju, pokretanju aplikacije My Computer, prebacivanju između prozora, skrolovanju, moguće je podesiti pomoću aplikacije Elan Smart-Pad. Ovde je važno napomenuti ASUS IceCool Palm Rest obezbeđuje nisku temperaturu u oblasti ležišta za dlanove i posle višečasovnog intezivnog rada

Asus Touchpad
Asus Multi TouchAsus Multi Touch 

Detaljne specifikacije za Smart pad (multi-finger touch pad) odnosno NB Input Device Module kao i vizuelni prikaz funkcionisanja touchpad-a  (Function Introduction) mogu se pronaći na sajtu ELAN.Notebook ASUS N71 Review :: Asus N71 laptop test :: Asus laptop i Asus Utility upustva - link na vašem blogu :
- direktno na ovaj tekst bloga o Asusovoj multimedijalnoj N seriji laptop računara - Notebook ASUS N71 :

- na početnu stranu Notebook ASUS N71 pregled :: Asus N71 laptop test :: Asus laptop i Asus Utility upustva :